Priser

Honorartabellerne indeholder de faste priser, der er aftalt for voksentandplejen med den offentlige sygesikring.

Priser på tandlægeydelser (Honorartabeller) med tilskud (PDF)

Nogle behandlinger er med variabel patientbetaling, som fremgår af prisliste i vores venteværelse.

Såfremt du ønsker et eksakt overslag, kræver det en forudgående undersøgelse på klinikken.